📣📣ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนกันยายน 2563
📌เป็นชำระภายใน 25 ธันวาคม 2563
สามารถชำระผ่านบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 121-6-02025-6
ชำระแล้ว อย่าลืมส่งหลักฐานตามช่องทาง
Facebook: จัดเก็บรายได้ อบต.ละหาร
หรือ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (เฟสนี้ได้เช่นกันค่ะ)
หรือที่ Line : 062 742 4440