🔺สอบข้อเขียน วันที่ 9 ตุลาคม 2563
✅ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป เวลา 09.00-10.00 น.
✅ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปรนัย) เวลา 10.00-11.00 น.
✅ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) เวลา 11.00-11.30 น.
🔺สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00-14.00 น.
#ตำแหน่งคนงาน(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)
🔺สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.
🔺 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
📌📌ขอให้มารายงานตัวการสอบสัมภาษณ์ในวันที่กำหนดตามประกาศ เวลา 08.30-09.00 น.
📌📌แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น
อบต.ละหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
‼️รายละเอียดอื่นๆ โปรดอ่านในเอกสารแนบท้าย