แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าชุมชน

E-book https://online.fliphtml5.com/vsrsk/pcfu/#p=1