🩸โลหิตของท่าน อาจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายชีวิต”

มาร่วมบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ กันนะคะ

📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
‼️เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาร ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจที่รอการผ่าตัด 🩸🏥

🗓ในวันพฤหัสบดีที่ #12พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
📍ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(#)ให้เลือด เท่ากับ ให้ชีวิต
✨✨มาร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กันนะคะ ❤️

🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸

💟คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
🔺มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
🔺อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ (ถ้าบริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ปี)
🔺มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างไม่สบายหรือรับประทานยาใดๆ
🔺ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด
🔺สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

✴️การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
🔺นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในเวลาปกติในคืนก่อนวันบริจาค
🔺รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และธาตุเหล็กเพิ่ม
🔺รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
🔺ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
🔺งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
🔺งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

❇️ขณะบริจาคโลหิต
🔺สวมใส่เสื้อผ้าที่แขนไม่คับเกินไป สามารถดึงขึ้นเหนือข้อศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว
🔺เลือกแขนข้างที่เส้นโลหิตดำใหญ่ชัดเจน ที่สามารถให้โลหิตไหลลงถุงได้ดี ผิวหนังบริเวณที่จะเจาะไม่มีผื่นคันหรือรอยเขียวช้ำ ถ้าแพ้ยาทาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
🔺ทำตัวตามสบาย อย่ากลัว หรือวิตกกังวล
🔺ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิต
🔺ขณะบริจาคควรบีบลูกยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โลหิตไหลได้สะดวก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น วิงเวียน มีอาการคล้ายจะเป็นลม อาการชา อาการเจ็บที่ผิดปกติ ต้องรีบแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นทราบทันที
🔺หลังบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อย ห้ามลุกทันที ให้นอนพักสักครู่จนกระทั่งรู้สึกสบายดี จึงลุกไปดื่มน้ำ และรับประทานอาหารว่างที่จัดไว้รับรอง

💟หลังบริจาคโลหิต
🔺ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา 1-2 วัน
🔺หลีกเลี่ยงการทำซาวน่า หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆ งดใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ รวมถึงการหิ้วของหนักๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังบริจาคโลหิต
🔺ถ้ามีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หรือรู้สึกผิดปกติ ให้รีบนั่งก้มศีรษะต่ำระหว่างเข่า หรือนอนราบยกเท้าสูง จนกระทั่งมีอาการปกติจึงลุกขึ้น และเดินทางกลับ ป้องกันอุบัติเหตุจากการล้ม
🔺ถ้ามีโลหิตออกมาจากรอยผ้าปิดแผล ให้ใช้นิ้วมืออีกด้านกดลงบนผ้าก๊อส กดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาที หากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาล
🔺ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูง หรือทำงานกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพัก 3 วัน
🔺รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละอย่างน้อย 1 เม็ด จนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก