📣📣ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน ✅ต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการสาธารณะของประชาชนต่อไป

📌📌เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ
หรือ คลิกที่ลิงค์ 🔶 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSffmgQAt…/viewform
✅และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 นี้
ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านนะคะ