📣📣ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน : หลักสูตร ส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์
‼️หลักสูตร 2 วัน กับการอบรมการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพ และพัฒนาสินค้าของตนเองและสินค้าในชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
📌ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 นี้
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.