คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่านรายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณพ.ศ.-๒๕๖๕