📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

✅ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง

2. พนักงานจ้างทั่วไป

✅พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด
✅พนักงานวิทยุ 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด
✅คนงาน 2 อัตรา สังกัดกองช่าง
              3 อัตรา สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร
✅คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขฯ
✅ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 3 อัตรา สังกัดกองการศึกษาฯ
✅พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดกองสวัสดิการสังคม

📌สมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อบต.ละหาร

💥💥ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กันยายน 2566

☎️สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2157 0116-8 ต่อ 125
🌟🌟ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมานี้

คลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด https://drive.google.com/file/d/1PxTa44jIyvkMOXbLZkft7r94Cv4ofSW0/view?usp=sharing