รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ดังนี้

คลิกที่ลิ้งค์ เพื่ออ่านรายงานผลการดำเนินการฯ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ PDF
https://drive.google.com/file/d/1IKNrbwO0zoNX2zYzg0eujUjNd3Ci3QB4/view?usp=sharing

เลื่อนอ่านรายละเอียด รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ JPG