องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ขอประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และรายงานผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน ต.ค. 65 – มี.ค.66)

เพื่อประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

  1. คลิกที่ลิ้งค์ เพื่อเปิดอ่านรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF
    https://drive.google.com/file/d/1m3T5SFkacIqrVSqJqowG5bpLm4nFPUi6/view?usp=sharing
  2. อ่านรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ ในรูปแบบไฟล์ JPG