องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ขอประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบการดำเนินกิจกรรม ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน ดังนี้

  1. คลิกที่ลิ้งค์เพื่อเปิดอ่าน รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ในรูปแบบไฟล์ PDF
    https://drive.google.com/file/d/1Uvp1rPdnTeFaZE-16UZINU7jNkWN_Xru/view?usp=sharing
  2. เปิดภาพ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ในรูปแบบไฟล์ JPG