รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่านรายละเอียด รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณพ.ศ.-๒๕๖๕.