อบต.ละหารขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลละหาร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 28 พ.ย. 64 นี้