📣เชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ ภารกิจการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. 📣

* โดยตอบแบบสำรวจผ่านทางลิ้งค์ shorturl.asia/XLdMH หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด QR CODE ได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์นี้ค่ะ