💥 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 -14.00 น.

✅ ณ มัสยิดนะห์ฎอตุ้ลอิสลาห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี) พื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ 4
✅ ณ มัสยิดมัวะห์ยิดดีน (สุเหร่าลากค้อน) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

💥 วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 – 14.00 น.

✅ณ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) พื้นที่หมู่ที่ 7
✅ ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (สุดเหร่าแสงประทีป) พื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📌ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.ละหาร ชั้น 1
📞โทร 02-157-0116 ต่อ 111
📲มือถือ/Line 062-742-4440