📣📣ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

📌หน่วยเลือกตั้งที่ 1
บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 9/211
✅ที่เลือกตั้งใหม่ ได้แก่ สุเหร่าปากคลองลำรี

📌หน่วยเลือกตั้งที่ 2
บ้านเลขที่ 9/212 ถึงบ้านเลขที่ 35
✅ที่เลือกตั้งใหม่ ได้แก่ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ หมู่ 2

📌หน่วยเลือกตั้งที่ 3
บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 54/252
✅ที่เลือกตั้งใหม่ ได้แก่ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ หมู่ 2

📌หน่วยเลือกตั้งที่ 4
บ้านเลขที่ 54/253 ถึงบ้านเลขที่ 88/425
✅ที่เลือกตั้งใหม่ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี

📌หน่วยเลือกตั้งที่ 5
บ้านเลขที่ 88/426 ถึงบ้านเลขที่ 150
✅ที่เลือกตั้งใหม่ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี