💥💥 #ก๊าซเรือนกระจกตัวการทำโลกร้อน ‼️

สภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป ก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้งาน มนุษย์เองเป็นผู้ปล่อยก๊าซนี้ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อนำพลังงานมาใช้ ยิ่งเราใช้พลังงานมากเท่าใด ก็ยิ่งได้ก๊าซเรือนกระจกออกมามากขึ้นเป็นเงาตามตัว

💥ในช่วงครึ่งศรวรรษที่ผ่านมาจะพบว่า สอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นอย่างดี และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนี้ ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการรักษาตัวเองของโลก หากเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โลกจะกลับมาสู่สภาวะสมดุลได้ในเวลาไม่นานนัก แต่เนื่องจากมนุษย์เราเร่งผลิตแก๊สเรือนกระจกออกมามากเกินขีดความสามารถ ของโลกที่จะเยียวยาตนเองได้ทัน การเกิดสภาวะโลกร้อนอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงเกิดขึ้น กล่าวโดยสรุปก็คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ ก็คือ มนุษย์

🌟🌟แล้วเราจะมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร ?

วิธีที่สามารถทำได้ ก็คือ ….

📌ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน, ลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

📌ช่วยกันปลูกต้นไม้ / ฟื้นฟูป่า , เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้น

📌คัดแยกขยะเพื่อนำมารีไซเคิล, นำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ย และจัดการขยะอย่างถูกวิธี

📌ใช้พลังงานทดแทน เช่น ชีวมวล แสงอาทิตย์ น้ำ ลม และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

📌ลดการใช้น้ำ และกระดาษ ให้น้อยลง

📌พัฒนาระบบขนส่งมวลชน และเปลี่ยนยานพาหนะในการเดินทาง

เท่านี้‼️‼️ เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วย (ลด) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนโลกใบนี้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก :
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
และ Global Warming By NewTimes

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.