“พลัดตกหกล้ม” เรื่องใหญ่สำหรับผู้สูงวัย ที่ต้องระวัง
✅เพราะ 20-30% พบว่า ผู้สูงอายุที่หกล้มจะกระดูกหัก หรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
✅และข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังระบุว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไปจะมีแนวโน้มหกล้ม ร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป นั่นหมายความว่า การหกล้มจะเสี่ยงมากขึ้นในอายุที่เพิ่มขึ้น ‼️
📌📌มาดู 8 ปัจจัยเสี่ยง ต่อการล้มของผู้สูงอายุ เกิดจาก
🔸1) เดิน-ทรงตัว ผิดปกติ
🔸2) ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อลดลง
🔸3) บกพร่อง ในการมองเห็น
🔸4) ระดับการเคลื่อนไหวลดลง
🔸5) สารอาหารและเกลือแร่ไม่สมดุล
🔸6) อาการป่วย
🔸7) สิ่งแวดล้อมใน – นอกบ้าน ไม่ปลอดภัย
🔸8) เครื่องแต่งกายไม่พอดีตัว
✨วิธีจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดการหกล้ม✨
✅รับการรักษาโรคที่เสี่ยงต่อการล้มกับแพทย์เฉพาะทาง
✅รักษาระดับการเคลื่อนไหว เพื่อคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว
✅จัดการพื้นทางเดินและบ้านให้เป็นระเบียบ
✅เพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอ
✅มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและอุปกรณ์ช่วยเดิน
✅ติดราวในห้องน้ำและบันได
✅ใส่รองเท้าที่พื้นไม่ลื่น
นอกจากนี้ ปัจจัยที่จะลดความเสี่ยงเรื่องการหกล้ม คือ การออกกำลังกาย โดยผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกาย ในระดับเบา โดยเน้นเรื่องการทรงตัว และการยืนเป็นหลัก เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
อย่างไรก็ตาม..การหกล้มไม่ใช่เรื่องเล็กๆ จึงขอให้ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพ ใส่ใจผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการหกล้ม… ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.