‼️สิ่งที่ควรทำทันที เมื่อกลับถึงบ้าน

🔰ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือสบู่ และน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
🔰ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน ไม่สวมรองเท้าเข้าบ้าน
🔰ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู สวิตซ์ไฟ
🔰ทำความสะอาดสิ่งของที่พกติดตัวต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ และแว่นตา
🔰อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน
🔰สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ร่วมกันในบ้าน
🔰แยกสำรับอาหาร งดการรับประทานอาหารร่วมกัน และงดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร
🔰หากมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 อาจพิจารณาแยกห้องนอนถ้าทำได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.