“สีปัสสาวะ” เตือนปัญหาสุขภาพ

โดยปกติแล้ว น้ำปัสสาวะจะใสและมีสีเหลืองจาง ๆ ไปจนถึงเหลืองเข้ม ขึ้นอยู่กับสมดุลของปริมาณน้ำในร่างกาย หากปัสสาวะมีสีแตกต่างไปจากนี้ อาจเป็นสัญญาณตือนถึงความผิดปกติของร่างกาย

ปัสสาวะสีแดง อาจเกิดจากมีเลือดออกในระบมปัสสาวะซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น นิ่ว เนื้องอก มะเร็ง การอักเสบติดเชื้อ การบาดเจ็บ หรืออาจเกิดจากมีเลือดประจำเดือนปนเปื้อนในปัสสาวะ

ปัสสาวะสีเหลืองเขียว อาจเกิดจากตับทำงานผิดปกติ หรือท่อน้ำดีอุดตัน อาจมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ร่วมด้วย หรือที่เรียกว่า “ดีซ่าน”

ปัสสาวะสีน้ำตาล ปนแดงหรือสีโค้ก อาจเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย

ปัสสาวะขุ่น อาจเกิดจากการติดเชื้อ ท่อน้ำเหลืองอุดตัน หรือเกิดจากสารฟอสเฟตปนมาในปัสสาวะเนื่องจากดื่มนมมากเกินไป

นอกจากการสังเกตสีของปัสสาวะแล้ว อาการเจ็บเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย หรือปัสสาวะมีกลิ่นฉุนมาก ๆ ก็อาจป็นสัญญาณตือนถึงความผิดปกติของร่างกายได้เช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์
ฝ่ายศัลยศาสตร์

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.