‼️หน้าฝนนี้ต้องระวัง โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) ระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก
🌟สาเหตุเกิดจาก : การติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร
🌟การติดต่อ : มีการรับเชื้อเข้าทางปากจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ผื่น น้ำในตุ่มพอง แผล อุจจาระ หรือสัมผัสเชื้อโดยการหยิบจับผ่านของเล่น หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
‼️อาการของโรค : มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย มีผื่นแดงในช่องปากกระพุ้งแก้ม ลิ้น และเป็นผื่นจุดแดง ๆ หรือตุ่มพองบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า
📌วิธีการป้องกัน :
✅แยกเด็กที่เป็นโรค และหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
✅หมั่นทำความสะอาดของใช้หรือของเล่นเป็นประจำ
✅ผู้ปกครองควรฝึกให้บุตรหลานมีนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
✅หมั่นล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันเชื้อโรคทีมากับอุจจาระ
.
.
เครดิตข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.