🔴”งานวิจัยตรวจเกล็ดเลือดในผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca”🔴

ผลการศึกษาภาวะการเกิดเกล็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน (Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia : VITT) ในบุคลากรที่ได้รับวัคซีนAstraZeneca ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 521 คน พบว่า

ไม่พบภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ในผู้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 521 คน
ไม่พบการเพิ่มขึ้นของการสร้างแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด (pathogenic anti-platelet factor 4 antibody) ที่นำไปสู่ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และหลอดเลือดอุดตัน
ไม่พบหลักฐานการกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดจากการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (D-Dimer)

🧑‍⚕คำแนะนำจากแพทย์
ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเกล็ดเลือดหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca ยกเว้นผู้ที่มีอาการสงสัยเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันเท่านั้น เช่น ปวดศีรษะรุนแรง แขนขาชาหรืออ่อนแรง หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตามัว เห็นภาพซ้อน เหนื่อยง่าย หายใจลำบากหรือติดขัด เจ็บหรือแน่นหน้าอก ปวดท้องหรือปวดหลังรุนแรง ขาบวมแดงหรือซีดเย็น เป็นต้น สามารถพบแพทย์ได้ทันที

ที่มา : รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ

 

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.