✨ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจที่รอการผ่าตัด 🩸🏥 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
❤️ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และสถาบันโรคทรวงอก ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ด้วยใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้นะคะ
.