นายสราวุธ พรรณเภรี นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับ สภ บางบัวทอง,
อำเภอบางบัวทอง และ พม นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่