วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา​ 09.30​ น.​ นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด รวมทั้งสมาชิกสภา อบต.ละหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ