วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลละหาร ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียง กับพื้นที่เสี่ยงซึ่งปรากฏใน Time line ของผู้ป่วยรายที่ 300 ของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง