“อบต.ละหาร ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่”
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และนายเกรียงไกร เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ไปยังหมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลละหาร เพื่อออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19​ทั้งบริเว​ณหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน บริเวณ​ภายในและภายนอกของมัสยิด อาคาร​ ห้องเรียน​ และ​สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ละหาร ให้พื้นที่ชุมชนในเขตตำบลละหารเป็นเขตปลอดเชื้อโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน​ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่