ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง‼️
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายสุชาติ เลยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่บริเวณชุมชน หมู่บ้าน ทางสาธารณะ และสถานที่ต่างๆ ในตำบลละหาร หมู่ที่ 5 ได้แก่ หมู่บ้านมณีวรรณ หมู่บ้านสุชา, หมู่บ้านเจวิลล่า, หมู่บ้านพิชามญชุ์ เพื่อออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 🦠 ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความกังวลเรื่องเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด

📣📣อบต.ละหาร ลงพื้นที่