📣📣”อบต.ละหาร ลุยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ในโรงเรียนและแคมป์คนงานฯ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19​ ในพื้นที่”
📌เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ยังบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่รับชอบของ อบต.ละหาร​ โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด- 19 🦠ทั่วทั้งบริเวณ​ เพื่อให้พื้นที่ชุมชนตำบลละหารเป็นเขตปลอดเชื้อโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน​ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่