วันที่ 22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นำโดยนายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับบริษัท เอกวัฒนาค้าไม้ จำกัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ บริเวณหมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลละหาร เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนของผู้พิการและครอบครัวในเบื้องต้น จำทั้งสิ้น 86 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง