“อบต.ละหาร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ละหาร”
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายเกษม การงค์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ละหาร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ในการนี้ประธาน กกต. พร้อมด้วยนายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.ละหาร และ พ.ต.ท.ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์ กรรมการการเลือกตั้ง อบต.ละหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต. ละหาร ลงพื้นที่ไปยังบริเวณชุมชนเดิม หมู่บ้านจัดสรร ทั้ง 9 หมู่ รวมทั้งตลาดจรูญทรัพย์ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ละหาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มาก ให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด
สำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จะมีกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. อบต.ละหาร จึงขอเชิญชวนท่านที่มีสิทธิออกมาใช้สิทธิของท่าน ในการเลือกสรรผู้แทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่นอย่างสุจริต และโปร่งใสต่อไป