วันที่ 7 เมษายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายกาดาฟี หะยีเด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางจุรี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เร่งนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลละหาร เพื่อตรวจสอบกรณีประชาชนแจ้งปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน โดยจากการลงพื้นที่ได้ตรวจสอบพบขยะ และซากสัตว์ (ซากไก่) จึงทำให้มีกลิ่นเหม็นฟุ้งในบริเวณดังกล่าว ในการนี้จึงได้ประสานไปยังปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง ให้ร่วมเข้าตรวจสอบด้วย โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการฉีดยาฆ่าเชื้อ โรยปูนขาว และฝังกลบขยะในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ขอความร่วมมือไปยังประชาชนในพื้นที่โปรดช่วยกัน ไม่นำขยะ และเศษซากสัตว์ ไปทิ้งบริเวณริมทาง เนื่องจากจะทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ และขอให้ทิ้งขยะในบริเวณที่มีถังขยะติดตั้งไว้ให้บริเวณชุมชน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีต่อไป