กองสวัสดิการ​สังคม​ อบต.ละหาร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ “การประดับผ้าในพิธีต่าง ๆ” เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลละหาร : กิจกรรมการประดับผ้าในพิธีการต่าง ๆ ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการสอนการประดับผ้าเพื่อใช้ในพิธีการต่างๆ โดยมีนายประวิทย์ แจ่มจันทร์ วิทยากรจากชมรมศิลปะการประดับผ้า และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจต้องการมีอาชีพเพื่อเสริมรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้จากการเรียนประดับผ้ามาใช้ตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ ได้ และยังเป็นการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้หลักของครัวเรือนและชุมชนต่อไปได้