วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
ทั่วทุกจุดภายในบริเวณ ชั้น 3
ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังตนเอง
เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน…