อบต.ละหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการพัฒนาโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการพัฒนาโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นำโดยนายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้นำข้าราชการ พนักงานในสังกัด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์บริเวณสถานศึกษา ในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี