ประกาศอบต.ละหาร เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ลิงค์  https://drive.google.com/file/d/15fk83d0Xbcrz5NnErG__lSOLgsF8F6CR/view?usp=sharing

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.