องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ขอประชาสัมพันธ์ “รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล” ดังนี้

คลิกที่ลิ้งค์เพื่อเปิดอ่าน

https://drive.google.com/file/d/1SpGOsaYzuuz5kLykLkfuirtIDG2ORGmT/view?usp=sharing

© องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 2018.